NYHETER/INFO 

Torsdagen den 14 september 2023 genomförde Arrendenämnden i Göteborg förhandling och syn i ärendena om villkorsändring för era arrenden.

Global Connect har sänkt priset på sitt erbjudande om fiberindragning, passa på att framtidssäkra och värdehöja din stuga. Se nedan erbjudandet:
Kallelse till årsmöte i Olofsbo Stugägarförening.
Tid: Söndagen 23/7 kl. 10:00
Plats: Caravan Club samlingslokal
Ärenden: Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Välkomna
Styrelsen gm Björn Alfredsson