NYHETER/INFO 

Sedan 2022 har det varit uppgifter om att Samfälligheter ska vara momsredovisningsskyldiga.

Styrelsen hälsar alla en riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År

Tiden för att överklaga Arrendenämnden i Göteborgs beslut om villkoren för era arrenden gick ut torsdagen den 26 oktober 2023. Det är nu klart att prövningen inte kommer att fortsätta i Hovrätten för Västra Sverige. Det innebär att era arrendeavgifter kommer att ligga på den nivå arrendenämnden fastslog i sitt beslut:

Torsdagen den 14 september 2023 genomförde Arrendenämnden i Göteborg förhandling och syn i ärendena om villkorsändring för era arrenden.

Global Connect har sänkt priset på sitt erbjudande om fiberindragning, passa på att framtidssäkra och värdehöja din stuga. Se nedan erbjudandet: