Medlemsinloggning

Klicka på knappen för att 
komma till inloggningssidan.

Är du inte medlem men vill bli. Klicka på
knappen för att komma till anmälningsformuläret.

Vi har infört ett nytt medlemssystem som ger många möjligheter

Det nya medlemssystemet administreras av Föreningssupport AB.

Här är de fördelar som det ger:

 • Säkrare uppdatering av medlemsuppgifter
 • Hantering av olika typer av medlemmar
 • Möjligheter att dela data med stugområdenas föreningar
 • Bättre statistikuppgifter
 • Möjlighet till sökning av näringsidkare
 • Säkrare uppdatering av medlemsuppgifter

Medlemmen kan själv uppdatera sina uppgifter genom att gå in på sin medlemsbild. Inloggningsuppgifter följer med inbetalning av årsavgiften.

Om du anger ditt personnummer, så kan vi söka din aktuella bostadsadress via SPAR.

Personnumret kan/får inte användas i andra syften av oss.

Vi överger kopplingen till Vägföreningens register.

Om du inte själv vill uppdatera dina uppgifter, så är du välkommen att kontakta en styrelsemedlem i föreningen per brev eller telefon.

 • Hantering av olika typer av medlemmar

Vårt nuvarande system har ingen klar identifiering av medlemmar eftersom alla som har anknytning till en Olofsbo-adress kan anses vara medlemmar. Man kan säga att det idag är husen/stugorna som är medlemmar.

Vid ett årsmöte måste man kunna fastställa röstlängden. En grupp människor med påstådd knytning till Olofsbo-adresser skulle kunna kapa föreningen, tillsätta ordförande och kassör och länsa våra konton.

Vi inför nu ett personligt medlemskap.

Olika medlemstyper med olika medlemsavgifter kommer att föreslås årsmötet.

Alla som betalar full medlemsavgift kallas Huvudmedlemmar och har rösträtt i föreningen.

Huvudmedlemmar har fullt tillträde till alla erbjudanden och aktiviteter från Stugägarföreningen. Vi hoppas också på att kunna erbjuda vissa förmåner/rabatter från lokala företag.

En huvudmedlem kan registrera Familjemedlemmar som inte har rösträtt, men som kan ta del av samma förmåner och erbjudanden som en huvudmedlem.

Familjemedlem kan vara make/maka/partner eller barn. Medlemskapet föreslås bli kostnadsfritt. Registreringen kan du som huvudmedlem göra själv på din medlemsida.

Stödmedlem kan vara boende på Campingen eller Caravan Club eller bara ha ett intresse för Olofsbo. Medlemmen har ingen rösträtt, men kan utnyttja erbjudanden och aktiviteter.

Vissa förmåner/rabatter från lokala företag kan eventuellt förekomma.

Företagsmedlem är ännu en medlemstyp för företag som har Olofsbo som marknad.

 • Möjligheter att dela data med stugområdenas föreningar

Medlemssystemet kan delas med de olika stugområdena om de så önskar. Fördelen är att uppdatering av medlemsuppgifter underlättas. Om en boende i ett stugområde inte vill vara med i Olofsbo Stugägarförening registreras ändå statistikuppgifter i Stugägarföreningen, men medlemsavgift betalas inte.

 • Bättre statistikuppgifter

Medlemssystemet samlar för varje medlem uppgifter om

 • Boendetyp: Gatuadress, Stugområde, Gård, Caravan Club, Olofsbo Camping, Övrigt
 • Ägandetyp: Friköpt, arrende, Hyra, Övrigt
 • Säsongtyp: Permanent, Fritid

Detta ger möjlighet att rikta information till en viss målgrupp.

Styrelsemedlemmar i Olofsbo Stugägarförening kan bistå medlemmar med statistikuppgifter på förfrågan.

 • Möjlighet till sökning av näringsidkare

Varje medlem har möjlighet att lägga in en profil, som berättar att man har en viss färdighet eller är knuten till ett företag som kan erbjuda produkter eller tjänster.

Här finns alltså möjligheter att söka utförare av tjänster, som bygg- eller trädgårdstjänster etc.

Sökning kan göras av styrelsemedlemmar i Olofsbo Stugägarförening på förfrågan.