Förbandsstugan

tel: 0346 - 924 24

Öppettider

Sommartid 09:00 - 17:00

OBS! Var vänlig och parkera inte cykeln på rampen, den är viktig för rörelsehindrade och ambulanspersonal som ska ner/upp till/från stranden.//Tack

Förbandsstugan drivs under Olofsbo stugägarförenings regi och finansieras genom medlemsavgifter och gåvor.

Under sommartid bemannas den frivilligt av sjuksköterskor/ambulanspersonal som har sjuksköterskekompetens och är behjälpliga med diverse bl a:

  • Omplåstring av sår, sjukvårdsmateriel är endast till själva behandlingen (ingår).
  • Blodtryckskontroll av vuxna med godkänd blodtrycksmätare.
  • Omhändertagande och bedömning av getingstick, sveda m.m. pga kontakt med brännmaneter eller bett av andra djur, eller dylikt. 
  • Bedömning av infektioner/mindre allergireaktioner / utslag på kroppen / små brännskador.
  • Vi tillhandahåller enstaka sorter av febernedsättande och allergitabletter, endast styckvis, både till barn o vuxna i akuta lägen, 
  • Rådgivning och samtal med anknytning till sjukvård/sjukdom. Vi kan hänvisa vidare till en annan sjukvårdsmottagning. 

Hjärtstatare finns på utsidan av stugan. 

Vi har räddat liv några gånger, tillkallat ambulans på plats. 

Därför viktigt att folk inte ställer sina cyklar precis framför förbandstugan.