Förbandsstugan

tel: 0346 - 924 24

Öppettider

Sommartid 09:00 - 17:00

OBS! Var vänlig och parkera inte cykeln på rampen, den är viktig för rörelsehindrade och ambulanspersonal som ska ner/upp till/från stranden.//Tack

Förbandsstugan drivs under Olofsbo stugägarförenings regi och finansieras genom medlemsavgifter och gåvor.

Under sommartid bemannas den frivilligt av sjuksköterskor/ambulanspersonal som har sjuksköterskekompetens och är behjälpliga med diverse bl a:

  • Omplåstring av sår, sjukvårdsmateriel är endast till själva behandlingen (ingår).
  • Blodtryckskontroll av vuxna med godkänd blodtrycksmätare.
  • Omhändertagande och bedömning av getingstick, sveda m.m. pga kontakt med brännmaneter eller bett av andra djur, eller dylikt. 
  • Bedömning av infektioner/mindre allergireaktioner / utslag på kroppen / små brännskador.
  • Vi tillhandahåller enstaka sorter av febernedsättande och allergitabletter, endast styckvis, både till barn o vuxna i akuta lägen, 
  • Rådgivning och samtal med anknytning till sjukvård/sjukdom. Vi kan hänvisa vidare till en annan sjukvårdsmottagning. 

Hjärtstatare finns i stugan. 

Vi har räddat liv några gånger, tillkallat ambulans på plats. 

Därför viktigt att folk inte ställer sina cyklar precis framför förbandstugan.