Byggregler

06.08.2018

Badstugor

Om du vill bygga nytt, göra en om- eller tillbyggnad, en ändring eller flytta din badstuga eller fritidshus behöver du söka bygglov. Det finns även regler kring brandskydd samt utformningskrav för att bevara strandområdets och stugområdenas karaktär och stil som du behöver följa.

Du behöver bygglov vid nybyggnation, ny placering, om- eller tillbyggnad och fasadändring av badstuga eller fritidshus i Olofsbo.
Badstugor och fritidshus ska placeras inom detaljplanens angivna plats och när avståndet till grannstuga är mindre än 7 meter ska regler för brandskydd och brandspridning följas.
Det finns även utformningskrav och riktlinjer för altan eller uteplats.

Byggregler och bygglov för badstugor och fritidshus i Olofsbo

I Olofsbo är det olika förutsättningar beroende på vilket område du bor i (se utförligare info nedan) . 

En komplett bygglovsansökan för badstuga eller fritidshus i Olofsbo ska innehålla:

 • Korrekt ifylld ansökan samt kontrollplan
 • Byggkarta med markerad och måttsatt stuga samt avstånd till grannstuga. Kartan ska vara skalenlig.
 • Skalenliga och måttsatta plan.

Alkan

Detaljplan M87

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning, klicka här för att läsa mer om brandskyddskrav på Boverket.se. Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Klicka här för att se detaljplanen för området.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 41 m² med 5,6 x 7,3 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå
 • Taklutningen får vara högst 23 grader.

Utformning

 • Fasaderna ska vara av stående eller liggande träpanel, alternativt slät eller spårad skiva.
 • Taken ska vara av obrännbart eller svårantändligt material.
 • Karaktären av en traditionell badstuga ska vara vägledande för utformning
 • Altan eller uteplats får utformas enligt riktlinjer, klicka här för att se riktlinjer för altan, uteplats och vindskydd.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Doppingen

Detaljplan M89

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning, klicka här för att läsa mer om brandskyddskrav på Boverket.se. Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Klicka här för att se detaljplanen för området.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 42 m² med 5,8 x 7,2 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.


Ejdern

Detaljplan M88

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning, klicka här för att läsa mer om brandskyddskrav på Boverket.se. Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Klicka här för att se detaljplanen för området.

Storlek

 • De flesta stugorna får maximalt vara 42 m² med 6 x 7 meter, 15 stycken stugor får dock endast vara 36 m² med 6 x 6 meter. För att veta maxstorlek på just din stuga var god kontakta Kontaktcenter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla

Lassa

Detaljplan M86

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning, klicka här för att läsa mer om brandskyddskrav på Boverket.se. Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Klicka här för att se detaljplanen för området.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 45 m² med 5,8 x 7,6 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.


Måsen

Detaljplan M90

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning, klicka här för att läsa mer om brandskyddskrav på Boverket.se. Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Klicka här för att se detaljplanen för området.

Storlek

 • Vissa av stugorna får vara 30 m² med maximalt mått 5,0 x 6,0 meter.
 • Vissa får vara totalt 36 m2 med maximalt mått 6,0 x 6,0 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Pilängen

Detaljplan M88 

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning, klicka här för att läsa mer om brandskyddskrav på Boverket.se. Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Klicka här för att se detaljplanen för området.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 36 m² med 6,0 x 6,0 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.


Spoven

Detaljplan M91

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning, klicka här för att läsa mer om brandskyddskrav på Boverket.se. Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Klicka här för att se detaljplanen för området.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 42 m² med 6,0 x 7,0 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Tärnan

Detaljplan M98

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning, klicka här för att läsa mer om brandskyddskrav på Boverket.se. Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Klicka här för att se detaljplanen för området.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 37,1 m² med 7,0 x 5,3 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,5 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.


Vipan

Detaljplan M85

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning, klicka här för att läsa mer om brandskyddskrav på Boverket.se. Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Klicka här för att se detaljplanen för området.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 39 m² med 5,0 x 7,7 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,0 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 14 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.

Ärlan

Detaljplan M98

Placering
Stugorna ska placeras inom detaljplanens angivna plats. På grund av brandrisken måste avståndet till annan stuga och eventuell altan eller vindskydd vara två meter eller mer. Badstuga som placeras närmare än fyra meter till grannstuga måste följa brandskyddskrav för att förhindra brandspridning, klicka här för att läsa mer om brandskyddskrav på Boverket.se. Din stuga ska också ha fungerande brandvarnare installerad i taket.

Klicka här för att se detaljplanen för området.

Storlek

 • Stugorna får maximalt vara 44 m² med 7,1 x 6,2 meter.
 • Byggnadshöjden får vara högst 3,5 meter räknat från markens medelnivå.
 • Taklutningen får vara högst 30 grader.

Observera att inga påbyggnader, burspråk, skärmtak, takfönster, kupoler, källare eller andra komplement får utföras. Stugorna får inte omges av staket, växtlighet eller andra ingrepp som skapar avgränsningar och privata ytor. Mellan stugorna ska fri framkomlighet gälla.Kontakt

 • Vid frågor eller synpunkter, hör av dig till Fbg kommuns kontaktcenter.
  Du får svar direkt eller blir hänvisad till rätt person.
 • Telefon: 0346-88 60 00
 • kontaktcenter@falkenberg.se