Viktig info om tipspromenaderna

24.06.2021

I samband med restriktioner gällande Covid-19 är det några nyheter för i år för att genomföra tipspromenader.

Min vädjan till alla som vill delta i tipspromenaderna är att följa restriktionerna så att jag inte tvingas att avbryta promenaden.

  • Tillstånd är sökt och beviljat av Polisen i Falkenberg för Stugägarföreningen och ansvarig person är Björn Alfredsson. Tillståndet gäller samtliga 15 promenader.
  • Kopia på tillståndet måste kunna visas upp om polisen kommer för kontroll.
  • Tipspromenad jämställs med motionslopp dvs max 150 personer får gå samtidigt och det gäller start- mål- och banområde.
  • Startfunktionärer MÅSTE hålla koll på antalet och om fler vill starta bildas Coronasäker kö i väntan på att tidigare startande har gått i mål OCH LÄMNAT MÅLOMRÅDET innan nya släpps iväg från starten. (Dvs totalt antal startande för varje tipspromenad kan vara flera hundra men aldrig mer än 150 samtidigt).
  • Start- och målområde ska vara avskilt med avspärrningsband från övriga allmänna besökare/kunder till Tempo.
  • Coronaskydd/Plexiglas ska användas vid start.
  • Skylt om "Håll avstånd vid frågorna, max 8 personer i grupp" skall ställas upp efter starten.
  • Skiljefråga skall vara inom inhägnat målområde.
-------------------
Olofsbo Stugägarförening
Ordförande
Björn Alfredsson