Vägföreningen rättar sig

03.05.2023

Hej! 
Det har gått ut fakturor för Olofsbo havsbads vägförening med fel bg.
Rätt bg ska vara 651-8880, samma som det varit tidigare.
Beklagar ev besvär.
Hälsningar
Lena Davidsson
kassör
Vägföreningen