Till arrendatorer i Olofsbo

21.04.2023

Viktig info till arrendatorer som företräds av jurist
Jessica Thornström i arrendeförhandlingarna!

Om du givit fullmakt till juristen Jessica Thornström och har planer på att sälja/överlåta din stuga så är det viktigt att du tar kontakt med Jessica så att ditt/ert ärende hos henne kan avslutas och att nya ägaren får chansen att bli tillfrågad om denne vill bli företrädd för kommande förhandling.
Detta krävs eftersom fullmakten är personlig.

Hennes kontaktuppgifter är:
Jessica Thornström
Crusner Advokatbyrå
070-301 19 36
jessica.thornstrom@crusner.se


Mvh
Björn Alfredsson
Ordförande
Stugägarföreningen