Skrivelse/Åtgärdsförslag till kommunen

01.03.2017

Åtgärder för utveckling av Olofsbo Havsbad 

Olofsbo Stugägarförening och Olofsbo Havsbads Vägförening uppvaktade den 10 oktober 2016 Falkenbergs Kommun, Marie-Louise Wernersson, och lämnade ett antal förslag på åtgärder som syftade till en positiv utveckling av Olofsbo Havsbad. 

Den 23 januari 2017 träffades parterna ånyo på kommunens inbjudan för en djupare diskussion om det fortsatta arbetet.
Mötet resulterade bl.a. i en önskan från Falkenbergs Kommun om en prioritering av de åtgärder som önskas genomförda av kommunen. 

Klicka nedan för att läsa hela förslaget