Regler för altaner och skärmväggar

11.06.2015

§ 1175 Skrivelse angående altaner och skärmväggar i Olofsbo. Dnr 2014-S0730

Bygglovsnämndens beslut
Bygglovsnämnden antar riktlinjer för altan, uteplats och plank för badstuga i Olofsbo, daterad juni 2015