Picknickbänk

05.04.2020

Vi har placerat en bänk vid Tempo att ta igen sig på.
Den är tänkt att användas vid start och mål av tipspromenaderna.