Överklagan till hovrätten

06.01.2019

                                                                                              2018-12-02

                                                                                              Hovrätten för Västra Sverige

                                                                                              Box 40

                                                                                              401 20 Göteborg

Överklagande

Olofsbo Stugägarförening överklagar härmed Arrendenämndens i Göteborg beslut 2018-11-14 i ärende nr 4957-17 m.fl.

Olofsbo Stugägarförening yrkar att hovrätten ska undanröja arrendenämndens beslut för samtliga kategorier av arrendeställen och fastställa arrendeavgift och villkor i enlighet med vad Stugägarföreningen anfört i arrendenämnden. Stugägarföreningen företräder samtliga de arrendatorer som föreningen var ombud för i arrendenämnden.

Vidare yrkas det på ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare får anges.

Stugägarföreningen hemställer om anstånd med att inkomma med grunder, bevisföring m.m. till 2019-01-07 på grund av det omfattande arbetet med att kommunicera ärendet med de nästan 400 arrendatorerna samt de förestående helgerna.

För Olofsbo Stugägarförening

Owe Jungåker                           Göran Bengtsson                                    Per Johnsson
Flahultsringen 29                       Åsbogatan 18                                          Solstickegatan 25
562 33 Norrahammar                504 56 Borås                                          553 13 Jönköping
hv71owe@hotmail.com              goran@qipconsult.se                               perjohn@telia.com