Momsregistrering för samfälligheter

31.08.2022

Moms i en samfällighetsförening

Skatteverket har infört regler om att samfälligheter som har en omsättning på minst 80.000 kr/år ska redovisa moms. Den tidigare summan om 30.000 kr höjdes 1/7 2022.

Här kan du läsa om när en samfällighetsförening som uppför och förvaltar en gemensamhetsanläggning ska vara momsregistrerad och ta ut moms från medlemmarna.
Reglerna gäller alltså endast om samfälligheten sköts av en samfällighetsförening.
Det kallas att samfälligheten är föreningsförvaltad.