Märkning katter

14.05.2022

Obligatorisk märkning och registrering av katt införs den 1 januari 2023 

Från och med den 1 januari 2023 måste du som kattägare märka och registrera din katt hos Jordbruksverket enligt en ny lag. Lagens syfte är att värna om katten och höja dess status som husdjur. Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera så att lagen efterföljs.


Länsstyrelsen i Hallands län • postadress: 301 86 Halmstad • Besöksadress: Slottsgatan 2 010-224 30 00 • Halland@lansstyrelsen.se