Lekplatsen

05.04.2020

Lekplatsen vid förbandsstugan har uppdaterats med en sandlåda.

Inom snar framtid kommer också en gungbräda.