Länsstyrelsen informerar om katter

01.07.2021

2021-07-01

Information gällande
djurhållaransvar för katt

Alla katter har samma behov och samma rätt till skötsel och omsorg. Om du matat en katt en tid kan du ses som ägare till katten, även om den i övrigt lever som om den vore herrelös.

Detta innebär bland annat att du som matar katter är ansvarig att
• Se till dina katter minst två gånger varje dag.
• Sköta om dom och ge nödvändig vård alternativt avliva.
• Se till att dina katter inte förökar sig oplanerat eller okontrollerat.

Kastrera dina katter
Det är numera lagstadgat att du ska se till så att dina katter inte förökar sig okontrollerat. Det bästa är att kastrera dina katter.

Om dina katter inte är kastrerade kan de snabbt bli många fler. En katthona kan få upp till 120 ungar under sitt liv. Med okastrerade katter ökar också risken för inavel eller parning mellan katter som har ärftliga sjukdomar. Det är inte acceptabelt att avliva kattungar som ett sätt att förhindra att de blir för många, utan dräktighet ska förebyggas.

Herrelösa katter far illa
Katter är inga flockdjur och mår inte bra av att hållas för tätt inpå varandra. Om det bor många katter på ett ställe händer det ofta att några av katterna förvildas eller ger sig av för att söka efter nya hem.

Många tror att katter klarar sig själva vilket inte är sant. Katter som ingen tar hand om far dock ofta mycket illa. De kan till exempel få för lite mat, få sår och skador som inte tas om hand och de får lätt köldskador på öron och svans. Katter behöver alltid ha tillgång till en varm plats för att må bra.

Du behöver tillstånd om du har många katter
Du får ha max nio vuxna katter och två kullar kattungar totalt varje år. Om du vill ha fler katter eller föda upp fler kullar måste du söka tillstånd hos länsstyrelsen.


Vad händer om jag inte följer lagstiftningen?

Länsstyrelsen är ansvarig kontrollmyndighet för djurskyddslagstiftningen i länet. Om länsstyrelsen får kännedom om att någon inte följer lagstiftningen görs en kontroll av djurhållningen.

Vad kostar en kontroll?
Om länsstyrelsen konstaterar brister vid en kontroll tas en avgift ut. Avgiften är 800 kronor per timme, vilken Jordbruksverket beslutat om. Avgiften för en befogad kontroll blir ofta högre än 3000 kr.

Om du ser att djur far illa kan du anmäla detta till Länsstyrelsen. Du kan ringa på telefon 010-224 32 00, måndag 10.00-11.30 och tisdag-fredag 10.00-12.00. eller skicka e-post till halland@lansstyrelsen.se 

Lagstiftningen hittar du i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS:2020:8) om hållande av hundar och katter (L102). Tänk på att lagstiftningen kan förändras. Håll dig uppdaterad. Läs mer på www.jordbruksverket.se