Hovrättens slutliga beslut i arrendeförhandlingarna

28.10.2019

Hovrätten har idag avkunnat dom i det överklagade arrendeärendet och fastställer Arrendenämndens beslut från 2018-11-14.

Arrendenämndens beslut var enligt följande:

För den arrendeperiod som börjar den 1 januari 2018 ska den
årliga arrendeavgiften vara:

8 100 kr för arrendeställen med en byggrätt om maximalt 30 m2,
9 700 kr för arrendeställen med en byggrätt om maximalt 36 m2,
11 000 kr för arrendeställen med en byggrätt om ca 40 m2, och
25 000 kr för övriga tomter.

I övrigt ska samma villkor som hittills gälla.

Hela domslutet finns att läsa här: