Hjärtstartarskåp

01.03.2021

Ett skåp för hjärtstartaren är monterat på utsidan av förbandsstugan så att den är åtkomlig dygnet runt. 

Hjärtstartaren är larmad med en högljudd siren som påkallar uppmärksamhet för hjälp (eller stöld).