Helikopteruppstigning 2/8

25.07.2020

Söndagen 2/8 kl 17:00 gör helikoptern ett nytt försök att göra uppstigningar från Olofsbo.
Passa på att ta en titt från ovan på Olofsbo med omnejd.