Gräsklippning utmed Havsvägen

15.06.2023

Önskan och vädjan. 

Efter samtal med Skog- & kustgruppens arbetsledare Daniel Andersson så ber han om att så lite bilar som möjligt är parkerade utmed Havsvägen på tisdag 20/6.
Då kommer personal och klipper och trimmar alla parkeringar utmed Havsvägen så det är snyggt och praktiskt inför midsommar.

Om du ser att din granne kanske har sin bil där på måndagskvällen så be om att bilen ställs på kvartersparkeringen i stället. Alla har ju inte Facebook och ser detta meddelande. 

Det här är ett framsteg i utvecklingen för Olofsbo att kommunens representanter tar kontakt med mig/Stugägarföreningen för att om möjligt tillsammans utföra åtgärder på bästa sätt.