Förlängd badsäsong

30.04.2023

Falkenbergs kommun förlänger badsäsongen

Falkenbergs kommun har skapat nya riktlinjer för de kommunala badplatserna: badsäsongen blir längre och att det kommer finnas möjlighet att bada året runt – samtidigt försvinner den badplats som ligger i ett naturreservat. 

Artikel från HN, Ralph Bretzer ralph.bretzer@hn.se 28/4 2023

Den strandplan som tidigare gällt är tio år gammal.

– Vi har insett att den planen har gjort sitt och att vi behöver en ny. Vi behöver få koll på läget och vad som gäller rent juridiskt vid en kommunal badplats och förtydliga vilka förväntningar kommuninvånarna kan ha på olika platser, säger Rebecka Kristensson (S), ordförande i kultur-, fritid- och tekniknämnden, i ett pressmeddelande.

– Och det har vi nu tack vare att de nya riktlinjerna är på plats, och nu kan vi se fram emot en trygg, härlig och lång sommarsäsong på våra kommunala badplatser.

Enligt de nya riktlinjerna börjar den kommunala badsäsongen – det vill säga den period all utrustning och service är tillgänglig – den 5 juni och slutar den 3 september. Försäsongen började dock redan den gångna veckan med att handikapptoaletten och torrtoaletterna öppnades. Med start vecka 19 kommer spänger och badmatta att iordningställas och efter det öppnas resterande vattentoaletter. Mellan den 21 juni och den 20 augusti tas badvattenprover.Under den perioden kommer man även att hantera tång på stränderna. Under hela sommarsäsongen tas kadaver bort från stränderna.

Vinterbadplatser

Under eftersäsongen, som börjar vecka 35, börjar man nedrustningen och tar bort hälften av nedfarterna och spängerna, liksom all temporär lek- och idrottsutrustning. Två veckor senare tas resten av nedfarterna och spängerna bort. Toaletterna stängs vecka 38.För den som tycker att säsongen är för kort finns det dock möjlighet till vinterbad. Resten av året finns badstege eller badtrappa, toalett, tillsyn, skötsel och badvattentemperatur tillgängligt på fem badplatser:

• Vid Bacchus finns tre badtrappor och en stege.
• På Skrea strand vid bryggan.
• Ljungsjön.
• Nyhagasjön.
• Ätraforsdammen. 

– Det finns svårigheter för kommunal skötsel och vi vill hålla en hög kommunal standard och det kan vi inte tillhandahålla på badplatsen vid Hansagård, säger Rebecka Kristensson (S) i pressmeddelandet.

Det finns också planer för nya hundbadzoner.

– Vi har förslag på att utöka hundbadzonerna och förslag på en helt ny hundbadzon inför nästa säsong 2024. Vi kommer lyfta detta när vi reviderar de lokala ordningsföreskrifterna, säger Christian Fager, verksamhetschef Fritid och offentlig miljö, i pressmeddelandet.