Ett stort tack...

26.12.2021

Det är med stor värme och tack som jag idag mottager en gåva av Lisbeth Dahlström, Falkenberg, med stuga på campingen.
Som anställd på Fbg Sparbank har dom anställda en möjlighet att skänka 5 000 kr till ett valfritt ändamål och eftersom Olofsbo ligger henne varmt om hjärtat så väljer Lisbeth att ge det till Stugägarföreningen att använda till lekplatsutrustning.

Ett Hjärtligt Tack

Björn Alfredsson, ordförande.