Elbilsladdning i Olofsbo

14.07.2022

Många har undrat över varför det aldrig kommer upp någon station för elbilsladdning i Olofsbo.

Jag ska här försöka ge en information om läget och vilka eventuella möjligheter som skulle kunna finnas.

Först och främst vill jag betona att det inte rekommenderas att ladda bilen direkt från en stuga på kvarteren.
Brandrisken är stor, förbrukningen är hög och kan medföra att Eons huvudsäkring löser ut, som matar flera stugor.
Kvarteren kan också ha lokala föreskrifter, beslutade genom årsmöten, som förbjuder laddning, parkering vid stugorna.
Det kan också vara ett hinder för räddningstjänsten vid eventuella tillbud. 

 • Allmän, offentlig laddplats.
 • Det här skulle vara något som t ex Eon, Kommunen eller någon annan leverantör av laddstationer skulle kunna göra.
  Detta kräver ganska mycket ström och för närvarande finns det inte så mycket el som kan levereras till Olofsbo att detta är ett möjligt alternativ.
  En utbyggnad av Eon, av ställverk och ledningar, krävs först och detta är miljoninvesteringar och tar säkert ett par år att genomföra efter ett eventuellt beslut om utbyggnad.
 • Lokal laddplats (privat eller kvarter)
 • Detta alternativ är genomförbart med nuvarande struktur av ledningsnät och kapaciteter som finns att tillgå.
 • På ett kvarter kan en laddstation med ett eller två uttag monteras på t ex en gemensamhetsbyggnad. Samma förutsättningar gäller också privata större fastigheter.
 • Grundförutsättningen är att byggnaden matas med (minst) 3x16A.
 • Laddstationen som då kan monteras är av modellen "3x16A - 11kW". Detta ger en laddning för en normal elbil på 2 timmar, en körsträcka av ca 5 mil. (2 uttag/2 bilar = hälften av effekten/bil).
 • Laddstationen SKA vara utrustad med "lastbalansering" vilket innebär att om annan ström används i byggnaden, kommer laddstationen att minska effekten i samma nivå, detta för att inte säkringarna ska utlösas och att det ska vara fullt möjligt att utnyttja byggnaden med t ex tvättmaskin, torktumlare, varmvattenberedare, värme mm eller vad man normalt använder där.
 • Kostnader
 • En normal installation av laddstation hamnar någonstans runt 30-40.000 kr.
  Möjligheter till bidrag kan finnas.
  Om grävning av kabel och liknande tillkommer kan priset öka. 
  Priset påverkas också av vilken typ av laddstation man väljer och vilka möjligheter som kan ges.
 • Kostnad för laddning (kWh-priset) kan betalas med flera olika lösningar såsom laddkort, Swish, kontokort, Easypark mm.
  Priset kan sättas i olika nivåer:
 • Medlemspris
 • Gästpris
 • Straffavgift vid för lång parkering (man kan tillåta t ex laddning i 2-4 timmar, därefter en högre avgift för att man ska flytta bilen).

I pdf-foldern från Eways, som bara är ett av många företag som erbjuder dessa tjänster, finns mer information.

Björn Alfredsson
Alkan 65
Ordförande stugägarföreningen