Djurhållning katter

14.05.2022

Information gällande djurhållaransvar för katt

Alla katter har samma behov och samma rätt till skötsel och omsorg. Om du matat en katt en tid kan du ses som ägare till katten, även om den i övrigt lever som om den vore herrelös. Den ska bland annat ha samma tillsyn, vård och omsorg som alla katter.

  • Se till dina katter minst 2 gånger per dag (unga, sjuka eller skadade individer behöver ses till oftare),
  • Ge katter veterinärvård vid sjukdom eller ohälsa,
  • Veta hur många katter du har,
  • Se till att dina katter inte förökar sig okontrollerat eller oplanerat.

Kastrera dina katter

Det är numera lagstadgat att du ska se till så att dina katter inte förökar sig okontrollerat. Det bästa är att kastrera dina katter. Om dina katter inte är kastrerade kan de snabbt bli många fler. En katthona kan få upp till 120 ungar under sitt liv. Med okastrerade katter ökar också risken för inavel eller parning mellan katter som har ärftliga sjukdomar. Det är inte acceptabelt att avliva kattungar som ett sätt att förhindra att de blir för många, utan dräktighet ska förebyggas.

Herrelösa katter far illa

Katter är inga flockdjur och mår inte bra av att hållas för tätt inpå varandra.
Om det bor många katter på ett ställe händer det ofta att några av katterna förvildas eller ger sig av för 
att söka efter nya hem. Många tror att katter klarar sig själva vilket inte är sant.

Katter som ingen tar hand om far dock ofta mycket illa. De kan till exempel få för lite mat, få sår och skador som inte tas om hand och de får lätt köldskador på öron och svans. Katter behöver alltid ha tillgång till en varm plats för att må bra.

Du behöver tillstånd om du har många katter

Du får ha max nio vuxna katter och två kullar kattungar totalt varje år. Om du vill ha fler katter eller föda upp fler kullar måste du söka tillstånd hos länsstyrelsen. För att få tillstånd ställs en rad krav på den person som söker.

Obligatorisk märkning och registrering av katt införs den 1 januari 2023

Med start i januari 2023 ska du som kattägare märka och registrera din katt hos Jordbruksverket enligt en ny lag. Lagens syfte är att värna om katten och höja dess status som husdjur. Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera så att lagen efterföljs.

Lagrum

• Djurskyddslag (2018:1192)•

•Djurskyddsförordning•

•Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter •

•Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2020:8) om hållande av hundar och katter•