Avyttring av Villor & stugor på ofri grund.

01.06.2015

Stugägarföreningen vill påpeka att de flesta avyttringar medför en skattepliktig vinst som skall deklareras i nästa års inkomstdeklaration.

Den som är osäker på reglerna för detta ombedes kontakta skatteupplysningen på telefon 0771-567 567 för personlig service.
Man kan också hämta information på webben: skatteverket.se och få ut blanketter därifrån.
Stugägarföreningen lämnar inga upplysningar i skattefrågor och lämnar inga uppgifter till skatteverket om avyttringar.
Hälsningar
Gillis A