Arrendeförhandlingarna

07.10.2019

Idag har förhandlingarna om våra arrendebelopp för perioden 2018-2022 återupptagits. 

Hovrätten för Västra Sverige hade kallat Olofsbo Stugägarförening och repr. för markägarna till sammanträde i Stadshuset i Falkenberg. 

Efter ett kort möte åkte hela sällskapet på s.k. syn i Boberg/Grimsholmen, vid Skrea Stugby och med avslutning i Olofsbo Havsbad. Avsikten var att ge hovrättens ledamöter en verklig bild av de olika stugområdenas karaktär.

Nu har vi att invänta hovrättens beslut.
Hovrätten kunde idag inte säga när beslutet kommer.

Per Johnsson

ledamot i Olofsbo Stugägarförenings förhandlingsgrupp