Arrendeförhandlingarna - Senaste nytt

21.06.2019

Hovrätten för Västra Sverige i Göteborg har nu kallat till fortsatta förhandlingar om arrendebeloppen för stugor i Olofsbo för perioden 2018-2022. 

Mötet ska hållas tisdagen den 1 oktober och hovrättens ledamöter kommer då också att besöka områdena Boberg/Grimsholmen, Skrea Stugby och Olofsbo Havsbad för att bilda sig en uppfattning om jämförbarheten mellan områdena.
Därefter har vi att invänta hovrättens beslut om arrendebeloppen.

Per Johnsson
ledamot i Olofsbo Stugägarförenings förhandlingsgrupp