Arrendeförhandlingar

01.11.2023
Hej!

Tiden för att överklaga Arrendenämnden i Göteborgs beslut om villkoren för era arrenden gick ut torsdagen den 26 oktober 2023. Det är nu klart att prövningen inte kommer att fortsätta i Hovrätten för Västra Sverige. Det innebär att era arrendeavgifter kommer att ligga på den nivå arrendenämnden fastslog i sitt beslut:

Arrendenämnden fastställer för den arrendeperiod som börjar den 1 januari 2023 den årliga arrendeavgiften till:

- 13 000 kr för tomter med en byggrätt om 30 m2
- 16 000 kr för tomter med en byggrätt om 36 m2
- 17 000 kr för tomter med en byggrätt om 39 m2
- 19 000 kr för tomter med en byggrätt om 41-42 m2
- 33 000 kr för övriga tomter.

I övrigt ska nuvarande villkor gälla.

Samtliga arrendatorer som företrätts av undertecknad i processen kommer under dagen eller kommande dagar få ytterligare information via mail eller post.

Jessica Thornström

Crusner Advokatbyrå