Arrendeförhandlingar

14.09.2023

Hej!

Torsdagen den 14 september 2023 genomförde Arrendenämnden i Göteborg förhandling och syn i ärendena om villkorsändring för era arrenden.

Förhandlingen gick bra, vi framförde de ståndpunkter och den argumentation som jag tidigare redogjort för i det material som jag skickat ut till er och nämnden lyssnade på våra argument.

Nämnden höll syn på Olofsbo, Boberg och vid Träslövsläge. Syn innebär att nämnden åkte ut till de olika arrendena och inspekterade samtidigt och vi fick tillfälle att lyfta fram de skillnader och likheter som finns mellan områdena. Markägarna anförde inget överraskande utan lyfte som tidigare upp Apelviken och Boberg södra som jämförbara arrendeområden och menade att avgifterna på Olofsbo skulle höjas väsentligt. Vi motsatte oss detta och visade i stället områden som Boberg norra och Tvååkers-Ås i Träslövsläge för att visa att avgifterna i Olofsbo inte alls behöver höjas på det sätt som markägarna anförde.

När förhandlingen avslutades tog arrendenämnden upp frågan om förlikning och lämnade ett medlingsbud. Det innebär att nämnden föreslagit en förlikningsnivå som de anser att parterna bör acceptera. Jag har skickat ut budet till er alla via mail eller post för det fall ni inte registrerat er mailadress. Det är viktigt att ni snarast återkopplar till mig angående om ni vill acceptera budet eller inte. Ni kan antingen svara via mail eller telefon.

I informationen som skickats ut direkt till er finner ni utförligare information angående det bud arrendenämnden lämnat och vad det kan få för konsekvenser för er. För det fall ni inte fått mail från mig, vänligen kontakta mig per telefon omgående.

Göteborg 15 september

Jessica Thornström
0703-011936
jessica.thornstrom@crusner.se