Arrendebeslutet överklagas

26.11.2018

Olofsbo Stugägarförening har beslutat att överklaga Arrendenämndens beslut om nya arrendebelopp för perioden 2018-2022.

Stugägarföreningen anser att de beslutade nivåerna är oskäliga och kommer att vidhålla de belopp som tidigare framförts och med en höjning av arrendebeloppen i trappsteg utan indexuppräkning.
Överklagandet ska ske senast den 5 december. Vi tar gärna emot synpunkter och argument som kan användas i de kommande förhandlingarna. Kontakta gärna någon i förhandlingsgruppen.
Gillis Andersson
ordförande

Förhandlingsgruppen
Owe Jungåker hv71owe@hotmail.com 0708-779552
Per Johnsson perjohn@telia.com 0722-351734
Göran Bengtsson goran@qipconsult.se 0730-989510