5-Kamp info till familjefesten

24.06.2019

Utmana din vän, familj, grannar med flera på 5-kamp med fina priser.
Startavgift 20 kr.
Anmälan i Stugägarföreningens funktionärstält på festplatsen.

Pilkastning

1 försök med 5 st pilar för att få så hög poäng som möjligt. 
Max 50 poäng

Stapla kuber

Stapla så många kuber som möjligt på 1 minut och de ska stå i 10 sekunder.

Spikbräda

Slå i två spik på minsta möjliga antal slag

Golf

Slå så nära som möjligt eller helst i koppen med två bollar på ett försök.

Akta väggen

Kasta puckarna så nära väggen som möjligt utan att träffa väggen. Väggträff = 100 cm