• Kommentarer




Under protokoll kan ni läsa protokoll från våra möten.

Uppmaning!
Uppmaning till alla i Olofsbo! Klicka på Kontakta oss och fyll i dina uppgifter som stugägare i Olofsbo med namn, adress och e-postadress. Det hjälper oss mycket i all kommunikation. Hör av er till oss i styrelsen om eventuella frågor.
 


Avyttring av Villor & stugor på ofri grund.

Stugägarföreningen vill påpeka att de flesta avyttringar medför en skattepliktig vinst som skall deklareras i nästa års inkomstdeklaration. Den som är osäker på reglerna för detta ombedes kontakta skatteupplysningen på
telefon 0771-567 567 för personlig service. Man kan också hämta information på webben: www.skatteverket.se och få ut blanketter därifrån.

Stugägarföreningen lämnar inga upplysningar i skattefrågor och lämnar inga uppgifter till skatteverket om avyttringar.

Hälsningar

Gillis A