• Startsida
Förbandstugan Förbandstugan

Välkommen till vår hemsida!

Styrelsen för föreningen hoppas att alla som har intresse för vår verksamhet skall finna information om föreningens verksamhet. Styrelsen hoppas att så många intressenter som möjligt skall bidraga
med ideer, som gör att hemsidan blir så bra som möjligt. Ni finner information om allt som rör underhållning, tipspromenader, förbandsstugan, midsommarfirande, aktivitetsdag och mycket mer.

Tel: Förbandstugan 0346-92424

Vår hjärtstartare finns hos Kurt o Monica Laxmark på Centralvägen 21 i Olofsbo fram till påsken 2019. Tel. 0705 300320.


Glöm inte uppge din mailadress så kan vi nå dig lättare. här


Arrendebeslutet överklagas
Olofsbo Stugägarförening har beslutat att överklaga Arrendenämndens beslut om nya arrendebelopp för perioden 2018-2022.
Stugägarföreningen anser att de beslutade nivåerna är oskäliga och kommer att vidhålla de belopp som tidigare framförts och med en höjning av arrendebeloppen i trappsteg utan indexuppräkning.
Överklagandet ska ske senast den 5 december.  Vi tar gärna emot synpunkter och argument som kan användas i de kommande förhandlingarna. Kontakta gärna någon i förhandlingsgruppen.
Gillis Andersson
ordförande
Förhandlingsgruppen
Owe Jungåker                                      hv71owe@hotmail.com    0708-779552
Per Johnsson                                        perjohn@telia.com          0722-351734
Göran Bengtsson                                  goran@qipconsult.se     0730-989510

Protokoll
Protkollet från styrelsemötet 2018-10-21 finns här

Protokoll
Protkollet från styrelsemötet 2018-08-26 finns här

Protokoll
Protkollet från årsmötet 2018-07-08 finns här


Protokoll
Styrelsemöte 2018-05-20 finns här


Förbandsstugan
Öppen 11 juni - 19 augusti


Medlemsavgift
Ni har väl inte glömt att betala in 100 kr i medlemsavgift för Olofsbo Stugägarförening. Avgiften är frivillig men tänk på att stugägarföreningen anordnar det mesta i Olofsbo som händer där. T.ex. tipspromenader, sommargympa, strandloppis, arrendeförhandlingar för medlemmar, och ansvarar och underhåller vår egen förbandsstuga samt ser till att den bemannas med sjuksköterskor hela sommaren. Vi har flera möten per år med kommunen för att påverka att de arbetar för att göra Olofsbo än mer attraktivt. Vi har ett gott samarbete med våra näringsidkare i Olofsbo. Ta kontakt med vår kassör Göran Bengtsson, goran@qipconsult.se för att bli medlem.
Har ni sett vår Facebooksida? Klicka på Olofsbo stugägarförening!

Under protokoll  finns en del.

Uppmaning!
Uppmaning till alla i Olofsbo! Klicka på Kontakta oss och fyll i dina uppgifter som stugägare i Olofsbo med namn, adress och e-postadress. Det hjälper oss mycket i all kommunikation. Hör av er till oss i styrelsen om eventuella frågor.