• Startsida
Förbandstugan Förbandstugan

Välkommen till vår hemsida!

Styrelsen för föreningen hoppas att alla som har intresse för vår verksamhet skall finna information om föreningens verksamhet. Styrelsen hoppas att så många intressenter som möjligt skall bidraga
med ideer, som gör att hemsidan blir så bra som möjligt. Ni finner information om allt som rör underhållning, tipspromenader, förbandsstugan, midsommarfirande, aktivitetsdag och mycket mer.

Tel: Förbandstugan 0346-92424

Glöm inte uppge din mailadress så kan vi nå dig lättare. här

Arrendenämnden har nu lämnat sitt förslag på arrenden i Olofsbo.

Nya arrendebelopp

Som Olofsbo Stugägarförening tidigare har nämnt, så lyckas vi inte komma överens med markägarna om ny arrendebelopp för perioden 2018-2022. Arrendenämnden i Göteborg har därför handlagt ärendet och nu meddelat sitt beslut och de nya arrendebeloppen blir:

för stugor med byggrätt max 30 m2:  8100 kr/år
"             "             "        max 36 m2:  9700 kr/år
"             "             "        max 45 m2:  11.000kr/år
För större tomter  25 000 kr/år
Läs gärna arrendenämndens besluti sin helhet. Stugägarförening får nu ta ställning till om beslutet ska överklagas till hovrätten för västra Sverige.

Förhandlingsgrupp:  Per Jonsson,   Göran Bengtsson,  Owe Ljungåker

Gillis Andersson
ordf.

 

Protokoll
Protkollet från styrelsemötet 2018-10-21 finns här

Protokoll
Protkollet från styrelsemötet 2018-08-26 finns här

Protokoll
Protkollet från årsmötet 2018-07-08 finns här


Protokoll
Styrelsemöte 2018-05-20 finns här


Förbandsstugan
Öppen 11 juni - 19 augusti


Medlemsavgift
Ni har väl inte glömt att betala in 100 kr i medlemsavgift för Olofsbo Stugägarförening. Avgiften är frivillig men tänk på att stugägarföreningen anordnar det mesta i Olofsbo som händer där. T.ex. tipspromenader, sommargympa, strandloppis, arrendeförhandlingar för medlemmar, och ansvarar och underhåller vår egen förbandsstuga samt ser till att den bemannas med sjuksköterskor hela sommaren. Vi har flera möten per år med kommunen för att påverka att de arbetar för att göra Olofsbo än mer attraktivt. Vi har ett gott samarbete med våra näringsidkare i Olofsbo. Ta kontakt med vår kassör Göran Bengtsson, goran@qipconsult.se för att bli medlem.
Har ni sett vår Facebooksida? Klicka på Olofsbo stugägarförening!

Under protokoll  finns en del.

Uppmaning!
Uppmaning till alla i Olofsbo! Klicka på Kontakta oss och fyll i dina uppgifter som stugägare i Olofsbo med namn, adress och e-postadress. Det hjälper oss mycket i all kommunikation. Hör av er till oss i styrelsen om eventuella frågor.